ZŠ a MŠ Vojkovice

Úvod  |  Základní škola  |  Mateřská škola  |  Jídelníček  |  Kontakt

Aktuálně
O mateřské škole
Dokumenty
Režim dne
Plán akcí na školní rok
Fotogalerie MŠ

Režim dne

7:00 - 8:30Scházení dětí, hry a činnosti podle volby dětí, individuální a skupinová práce s dětmi – řízená činnost; výtvarné, pohybové, hudebně-pohybové aktivity.
8:30 - 9:00Hygiena dětí, svačina.
9:00 - 9:35Řízené činnosti – pokračování z ranních her, nabídka činností z třídních plánů.
9:35 - 9:45Příprava na pobyt venku.
9:45 - 11:45Pobyt venku – vycházky, hry a činnosti dětí na školním dvoře, sběr přírodnin a hry s nimi, pohybové a hud.pohybové hry, tvořivé hry na písku apod.
11:45 – 12:30Převlékání, hygiena, oběd.
12:30 – 14:15Odpočinek dětí, klidné písně, poslech pohádek, relaxační hudba. Děti, které neusnou, mohou po cca 45 min. odpočinku vstát a věnovat se klidné hře, výtvarné činnosti apod. Tato doba je využívána k individuální práci s dětmi.
14:15 – 14:45Hygiena, oblékání, svačina (individuálně, jak se děti probouzejí).
14:45 – 16:30Hry a činnosti dle volby dětí, při pěkném počasí venku na školním dvoře, individuální a skupinová řízená činnost, rozcházení dětí, kroužky dětí.